Ya?mur etkisini art?racak

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Ya?mur etkisini art?racak

21 Ekim 2007 Pazar 15:05
Ekli dosyayı görüntüle 159
?stanbul'da sabah saatlerinden itibaren ba?layan ya???lar?n, etkisini art?racak...

?stanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Y?ld?r?m, ?stanbul'da sabah saatlerinden itibaren ba?layan ya???lar?n, yar?n ö?leden sonra etkisini art?raca??n? bildirdi.

Y?ld?r?m yapt??? aç?klamada, ?stanbul'da sabah saatlerinden itibaren ba?layan ya???lar?n yer yer devam edece?ini belirterek, yap?lan ilk de?erlendirmelere göre bugün metre kareye 10 kilogram ya??? dü?tü?ünü söyledi.

Ya???lar?n Marmara'n?n bat?s? ile k?y? Ege'de etkisini art?rmas?n?n beklendi?ini kaydeden Y?ld?r?m, ya???lar?n ?stanbul'da özellikle yar?n ö?leden sonra etkisini art?raca??n? söyledi.

Y?ld?r?m, hava s?cakl?klar?n?n 1 ile 3 derece azalaca??n? dile getirerek, Sal? günü k?smi bir art???n ya?anaca?? hava s?cakl?klar?n?n Çar?amba günü azalaca??n?, yap?lan son tahminlere göre en yüksek s?cakl?klar?n 18-20 derece aras?nda seyredece?ini belirtti.

Y?ld?r?m, özellikle yar?n ö?leden sonra ba?layacak ve ak?am saatlerinde de devam edecek ya???larda, vatanda?lar? su bask?nlar? konusunda dikkatli olmalar? yönünde uyard?.

Kaynak: A.A.

Al?nt?
 
Üst