Üzülme ey ?ehit annesi

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Üzülme ey ?ehit annesi

23 Ekim 2007 Sal? 15:23
Ekli dosyayı görüntüle 236
?ehit cenazeleri topra?a veriliyor. Ac? ve öfke sel olup ta?t?.


U?AK

Aste?men Mehmet Bozku?

Hakkari'deki sald?r?da ?ehit olan Aste?men Mehmet Bozku?'un cenazesi, U?ak Yücetepe Camisinde düzenlenen tören ve k?l?nan cenaze namaz?n?n ard?ndan topra?a verildi. Cenazede anne Cennet ile baba ?smail Bozku?'un güçlükle ayakta durdu?u gözlendi.
Ekli dosyayı görüntüle 237

U?ak Valisi Kavas, burada düzenlenen törende, ?ehit aste?men Mehmet Bozku?'u ebedi istirahatgah?na u?urlamak için topland?klar?n? belirterek, ''Hepimiz birer Mehmet'iz. Mehmet'im rahat uyu. Kan?n yerde kalmayacak. U?ak ve Türkiye seni unutmayacak. Ruhun ?ad olsun'' dedi.

Vatanda?lar, ''?ehitler Ölmez Vatan Bölünmez'', ''Mehmet'im hakk?n? helal et'', ''U?ak seninle gurur duyuyor'', ''Hepimiz Mehmet'iz'', ''Türk Kürt karde?tir, PKK kalle?tir'' slogan? att?lar.

ESK??EH?R

Soner Özüpek

?ehit askerimiz Soner Özübek'in cenazesi Eski?ehir'de düzenlenen törenin ard?ndan topra?a verildi.

Özübek'in cenazesinin ba??ndan babas? Tuncer, annesi Cemile, a?abeyinin askeri üniformas?n? giyen k?z karde?i Gamze bir an ayr?lmad?.

21 ya??ndaki a?abeyi Serdar Özüpek de askerdi. Ama karde?inin ?ehit olmas?n?n üzerine 3 ay erken terhis edildi. ?imdi son nöbetini karde?inin tabutunun ba??nda yap?yordu.

Cenazeye Maliye Bakan? Kemal Unak?tan, DSP Genel Ba?kan? Zeki Sezer,
Vali Kadir Çal???c?, Eski?ehir milletvekilleri Murat Mercan, Nedim Öztürk, Tayfun ?çli, Beytullah Asil, 1. Hava Kuvveti ve Garnizon Komutan? Korgeneral Bilgin Balanl?, Almanya'n?n Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz, devlet ve askeri erkan ile çok say?da vatanda? kat?ld?.

Bakan Unak?tan'?n ac?s? da büyüktü. Kendi hem?ehrisi ?ehit olmu?tu. "?ehitlerimizin hesab?n? soraca??z, soruyoruz da ama daha fazla soraca??z. Bu i?te kararl?y?z. Hepimizin ba?? sa? olsun.'' diye söz verdi.

ORDU

Zekariya Yat?

?ehit Piyade Er Zekeriya Yat? için de memleketi Ordu'nun Kumru
ilçesinde büyük bir tören düzenlendi.

?l Jandarma Komutan? Albay Celal Cürek, törende, ülkenin bölünmez bütünlü?üne kasteden hainlerin hiçbir zaman emellerine ula?amayacaklar?n? söyledi.
Ekli dosyayı görüntüle 238

Cenazenin ta??nmas? s?ras?nda kat?l?mc?lar taraf?ndan terör örgüt aleyhine
slogan at?l?rken, ?ehit erin aile yak?nlar? törene kat?lanlar taraf?ndan teskin
edildi. Tören s?ras?nda ?ehit erin annesi Hatice Yat? ve baba Hasan Yat? ile
karde?lerinin gözya?lar?n? tutamad?klar? gözlendi.

Törene milletvekilleriyle, devlet erkan? ve çok say?da vatanda? kat?ld?.

YOZGAT

Piyade Onba?? Lokman Eker

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri birli?e düzenlenen sald?r?da ?ehit olan Piyade Onba?? Lokman Eker, Yozgat'ta törenle topra?a verildi.

?ehit Lokman Eker'in Türk Bayra??na sar?l? naa?? tören alan?na getirilirken, törene kat?lanlar asker selam? verdi. Kalabal?k, ''Hepimiz Askeriz'', ''?ehitler Ölmez, Vatan Bölünmez'' diye slogan att?.
Ekli dosyayı görüntüle 239

"HEP?M?Z ?EH?T OLURUZ"

?ehidin a?abeyi Servet Eker, ''Dün Lokman'?n arkada?? arad?, o da ??rnak'taym??; 'A?abey a?lamay?n, Lokman'?m ölmedi' dedi. A?lamay?n diyordu ama kendisi de a?l?yordu, 'A?abey a?lamay?n in?allah ben de burada ?ehit olurum' dedi. ?n?allah hepimiz ?ehit oluruz, kurban oldu?um Lokman'?m'' diye duygular?n? ifade etti.

Cumhuriyet alan?ndaki törende, ?ehit Piyade Onba?? Lokman Eker'in Türk Bayra??'na sar?l? naa?? bir süre omuzlarda ta??nd?..

Cenaze namaz?n?n ard?ndan ?ehit Lokman Eker, köyünde haz?rlanan özel mezara dualarla, gözya?lar? aras?nda defnedildi.

KIRIKKALE

Vedat Kutluca

Hakkari'de ?ehit olan Piyade Er Vedat Kutluca, Keskin'de topra?a verildi.
?ehit Er Kutluca'n?n annesi Gülhan Kutluca, sakinle?tirici i?ne ile ayakta
durabilirken, babas? Abidin Kutluca da sa?l?k görevlilerince kontrol alt?nda
tutuldu.
Ekli dosyayı görüntüle 240

HEP?M?Z VEDAT'IZ

Vatanda?lar, ''Üzülme Anne, hepimiz senin evlad?n?z'', ''Hepimiz
Mehmetçi?iz, hepimiz Vedat'?z'' yaz?l? dövizler ta??d?lar ve terörü protesto
ettiler.

?ehit askerin annesi Gülhan Kutluca, k?z karde?leri Züleyha, Zehra ve Ceren
Kutluca Cumhuriyet Meydan?'nda namaz?n bitmesini beklerken, vatanda?larda terörü protesto eden sloganlar att?lar.

Cenaze töreni nedeniyle ilçedeki evler ve dükkanlar Türk bayraklar?yla
donat?l?rken, bir çok dükkan?n da kapal? oldu?u görüldü.?ehir Er Kutluca'n?n en son A?ustos ay?nda da??t?m izni için ailesinin yan?na geldi?i ve Ramazan Bayram?'ndan önce ailesini telefon ile arayarak görü?tü?ü ö?renildi.

Al?nt?
 
Üst