Turist ana-k?za tecavüz giri?imi

  • Konbuyu başlatan baloota
  • Başlangıç tarihi
B

baloota

Guest
Antalya'n?n Alanya ilçesine tatile gelen Norveçli anne ve k?z?na tecavüz giri?imi

Antalya'n?n Alanya ilçesine tatile gelen Norveçli anne ve k?z?na, plajda tecavüz giri?iminde bulunduklar? iddia edilen 14 ya??ndaki 3 çocu?un, gözalt?na al?nd?klar? bildirildi.

AA muhabirinin edindi?i bilgiye göre Norveçli turist Mana Ture Linde ile ilk e?inden olan k?z? Safie Furelind, Keykubat Plaj?'nda yürüyü?e ç?kt?. ?ddiaya göre, bu s?rada turistlerin yan?na gelen 3 çocuk, Norveçli anne ve k?z?na elle sark?nt?l?k yapt?ktan sonra yere yat?r?p üzerindeki elbiseleri ç?karmaya çal??t?lar.

Yoldan geçen bir vatanda??n durumu görmesi üzerine 3 çocuk kaçmaya çal??t?. ?hbar üzerine 14 ya?lar?ndaki C.A., M.?. ve M.C.Y., polis taraf?ndan yakaland?. Zanl? çocuklar daha sonra Norveçli anne ve k?z?yla yüzle?tirildi. Alanya Emniyet Müdürlü?ü Çocuk Bürosu'na teslim edilen çocuklarla ilgili soru?turma sürdürülüyor.

Gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Linde, ''Türk insan? çok iyi ve yard?msever. Ayn? olay ba?ka bir ülkede de ba??m?za gelebilirdi. Bu sorun çocuklar?n yeterince e?itilememesinden kaynaklan?yor. Bu yüzden Alanya'da ya?ayanlar? suçlayamay?z. Elbette yine Alanya'ya gelece?iz'' dedi.
 
Üst