Tezkere hizaya soktu

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Tezkere hizaya soktu

17 Ekim 2007 Çar?amba 15:40
Ekli dosyayı görüntüle 76
Ordu s?n?ra dayan?nca a??zlar de?i?ti. Talabani ve Maliki PKK'ya sert ç?kt?. Bak?n neler dediler.

Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki, Türkiye'ye ''Bize bir f?rsat verin, gerekirse birlikte operasyon yapal?m'' dedi.


Maliki, telefonla görü?tü?ü Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'a terör örgütü PKK'n?n Irak'taki varl???na son vermekte kararl? olduklar?n?, Kuzey Irak'taki bölgesel yönetime de bu konuda kesin talimat verdiklerini söyledi.

Bunun için yeni bir f?rsat verilmesini isteyen Maliki'nin, bu konuda bir heyet olu?turulmas? talebinde bulundu?u ve "Ne gerekiyorsa birlikte yapal?m" dedi?i bildirildi.

Ba?bakan Erdo?an'?n da Irak heyeti ile görü?ülebilece?ini, ancak daha fazla vakit kayb?na Türkiye'nin tahammülünün olmad???n? vurgulad??? belirtildi.

Talabani: PKK K. Irak'? terketsin

Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani de, terör örgütü PKK'n?n faaliyetlerinin önce Kuzey Irak, sonra da Türkiye'nin istikrar?na zarar verdi?ini söyledi.

Fransa'da bulunan Talabani, "PKK'dan eylemlerine son vermesini, aksi halde Kuzey Irak'? terk etmesini istedik" diye konu?tu. Talabani, terör örgütü PKK'n?n eylemlerinin Türkiye'deki demokratikle?me çabalar?na zarar verdi?ini de ifade etti.

Türkiye'nin olas? s?n?r ötesi operasyonuna ili?kin bir soruya Talabani, "Umar?z bu gerçekle?mez. Ba?bakan (Recep Tayyip) Erdo?an'?n sa?duyusu a??r basar" yan?t?n? verdi.

Al?nt?
 
Üst