Terör meclis gündeminde

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
TBMM Genel Kurulu'nda terör konu?uluyor

23.10.2007 15:34
Ekli dosyayı görüntüle 235
Cemil Çiçek, TBMM Genel Kurulu'nda konu?ma yap?yor:


"Geçti?imiz hafta Çar?amba günü burada birlikte terörle mücadeleye konu?tuk. En az 25 y?ll?k bir geçmi?i olan bir konuyu konu?uyoruz. Bunu def edece?iz. Terörün amac?, ülkemizin birli?ini bozmakt?r. Ben bu ac?y? her gün ya?ayanlardan biriyim. Bizi eksik ve yanl?? bulabilirsiniz ama tezkereye destek veren partilerle ayn? saflarday?z... Bu bir milli mesele. Arkas?nda destek olan ülkelerle ba?ediyoruz. Hiç kimse teröristba??n?n aff?na imza atamaz. Kimse Öcalan'? afetmedi, affedemez...

Uygulanan politikalar, devlet politikalar?d?r. ?ster Genelkurmay, ister jandarma ister emniyet. Biz bu kurumlarla sürekli biraraya geliyoruz ve tedbirler al?yoruz. Tezkere karar? verilmi?tir. Bu konuda bir mutabakat?m?z var. Bunu aleni olarak her yerde söylemeye hakk?m?z yok. O zaman bu i? cayd?r?c?l?ktan ç?kar. Bize dü?en, i?in icab?nda neyi karar vermek gerekiyorsa karar vermektir. Al?nan tedbirler konusunda devletin kurumlar? aras?nda fikir ayr?l??? yoktur. Tezkereye destek veren partilerimiz ile birarada olaca??z."

Al?nt?
 
Üst