Talabani PKK'y? k?nad?

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Talabani PKK'y? k?nad?

21 Ekim 2007 Pazar 22:41
Ekli dosyayı görüntüle 181
Irak Cumhurba?kan? Talabani, PKK'ya yard?m etmediklerini söyledi

Kanal D'nin canl? yay?n?na kat?lan Celal Talabani "Biz PKK'n?n eylemlerini k?n?yoruz. Medya PKK'ya destek oldu?umuzu yaz?yor ama biz teröre yard?m etmeyiz. Türkiye dost ülkemiz ve terörden zarar görmesini istemiyoruz. Kuzey Irak yönetimi ile görü?tük. sorunu bar??ç?l yollarla çözmek istiyoruz" dedi.

Al?nt?

Al birini, vur ötekine...
 

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Talabani'nin PKK'dan iste?i

Talabani'nin PKK'dan iste?i

22 Ekim 2007 Pazartesi 00:02
Ekli dosyayı görüntüle 194
Irak Cumhurba?kan? Talabani, PKK'ya yard?m etmediklerini söyledi

Kanal D yay?n?nda Mehmet Ali Birand’?n sorular?n? yan?tlayan Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani “PKK’y? ?iddeti durdurmaya davet ettik, onlar da bu teklifi de?erlendiriyorlar'' dedi.

Talabani “Bütün terör faaliyetlerine kar??y?z. Elimizden geleni yapmaya çal???yoruz, PKK’y? siyasi bir parti olarak kal?p, ?iddeti durdurmaya ça??r?yoruz. Onlar da yar?n asl?nda bunu dü?ünüyor olacaklar'' diye konu?tu.

PKK’n?n elinde 10 Türk askerinin rehin oldu?u yolundaki duyumlara ili?kin Celal Talabani, “Bilmiyorum'' kar??l???n? verdi.

Barzani’nin “PKK’n?n terör örgütü olmad???na'' ili?kin aç?klamas?na yorum getiren Talabani, “E?er ?iddeti kullan?rsa evet bu bir terördür, ama e?er ?iddeti uygulmazsa terörist de?ildir'' dedi.

Talabani Türk askerinin henüz Irak s?n?r?n? geçmedi?ini de belirtti.

“PKK liderlerini tutuklayamay?z"

Irak Devlet Ba?kan?’n?n "PKK liderlerini tutuklayamay?z. Onlar kendi bölgelerinde. Onlar bizim yetki alan?m?zda de?iller'' sözleri dikkat çekti.

Talabani Ankara’ya “Bütün Türk liderlerin ?unu anlamas?n? bekliyoruz, biz bütün ?iddet olaylar?na kar??y?z. Biz PKK’ya ?iddeti durdurmalar? ça?r?s?nda bulunduk. Onlara yard?m etmiyoruz. Türkiye’deki karde?lerimize yard?m etti?imiz için PKK’ya yard?m etmiyoruz. Türk hükümetine Irak hükümeti ile birlikte çal??mas?n? öneriyoruz. Türkiye ile dostuz ve iyi ili?kiler istiyoruz'' mesaj?n? gönderdi.


Al?nt?
 
Üst