Sanyo'dan dikiz aynas?n? kald?racak yenilik

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Sanyo'nun geli?tirdi?i teknolojide kameralarla elde edilen görüntüler tek merkezde toplan?yor.

17.10.2007 15:46

Ekli dosyayı görüntüle 75
Japon elektronik grubu Sanyo, kamyon ve otobüs gibi a??r vas?ta sürücülerinin kulland?klar? arac?n her taraf?n? d??ar?dan görebilmelerine olanak sa?layan ve kör noktay? ortadan kald?ran yeni bir görü? sistemi geli?tirdi?ini aç?klad?.

Arac?n üzerine tak?lan geni? aç?l? dört kameran?n kullan?ld??? sistemle ilgili olarak Sanyo, arac?n 360 derecede görünümünü sa?layan sistemin, Wi-Fi tipi kablosuz ba?lant?s?yla kameralardan elde edilen görüntüleri bir merkezde toplad??? belirtildi.

Söz konusu sistemin daha ziyade bütün aç?lar? göstermede yetersiz kalan dikiz aynalar? yerine tasarland??? ve hassas manevralarda ya da kav?aklarda çarp??ma riskini azaltmaya yönelik oldu?u kaydedildi.

Sanyo aç?klamas?nda, gece görü?ü için de bir sistemin geli?tirildi?i, kamyon ve otobüslerin arkalar?na yerle?tirilmesi planlanan sistemin gece yolculuklar?nda ve özellikle iki araç aras?nda park edilmesi gereken durumlarda kullan?labilece?i ifade edildi.

AA

Al?nt?
 
Üst