Rauf Tamer'den kampanyaya destek yaz?s?

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
'Dünya hayretle bizi seyrediyor'

16.10.2007 11:24
Ekli dosyayı görüntüle 71
HABERTÜRK ve Milli Tak?m Türk

Öyle bir kampanya ki, milleti millet yapan bütün refleksleri harekete geçirdi.


Çünkü:

1- ?ehitlerin asla ölmeyece?i, gazilerin ise hayata yeniden ba?layaca??, bir milli koro halinde hayk?r?l?yor.

2- HABERTÜRK gibi inand?r?c? ve Milli Tak?m gibi heyecanland?r?c? iki öncü kuvvet, yediden yetmi?e bütün Türk Dünyas?’n? ate?liyor.

3- “Acaba kaybettik mi” diye zaman zaman ku?ku duydu?umuz o ortak ruh, sür’atle ve misliyle yükseliyor.

***

Dahas? var:

4- Türk Silahl? Kuvvetleri, nas?l sevildi?ini say?ld???n? ve nas?l güvenildi?ini bir kere daha anlay?p gururunu tazeliyor. Mehmetçik bütün ülkeyi yan?nda hissediyor.

5- Kampanya’ya kat?lan Kürt kökenli Türkler, özellikle karde?li?imizi perçinliyor.

6- Geleneklerinden kopmu? baz? dejenere kesimler, Türk’ün yard?mla?ma ve dayan??ma duygusu’nu tekrar hat?rl?yor. O duyguyu bilmeyenler ise, tad?na ?imdi var?yor.

***

Hepsini saymaya gerek yok. Bu kadar? yeter. Dünya, hayretle bizi seyrediyor.

Milli Futbol Tak?m?m?z i?te bu duygular içinde, yar?n ak?am dost Yunanistan’la önemli bir maça ç?kacak: Spor Bar??t?r.

............

HABERTÜRK’ü kutluyorum. Milli Tak?m? ve Fatih Terim’i kucakl?yorum.

Sevincimden uçacak gibiyim.

Posta


Al?nt?
 
Üst