Kalp krizi riskinizi hesaplay?n

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
'Kalbinizi koruyun, içinde sevdikleriniz var' program? dahilinde tüm kalp ve damar hastal?klar? için, bir risk cetveli haz?rland?.

18.10.2007 03:42

Ekli dosyayı görüntüle 91
Türk Kardiyoloji Derne?i, Türk ?ç Hastal?klar? Uzmanl?k Derne?i, Türk Nöroloji Derne?i, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derne?i ile Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastal?klar? Derne?i’nin ba?latt??? "Kalbinizi koruyun, içinde sevdikleriniz var" e?itim program?n?n tan?t?m? yap?ld?.

Program çerçevesinde "Joint British Societies" modelinin Türkiye için yeniden düzenlenmesiyle, inme ve geçici ataklar dahil tüm kalp ve damar hastal?klar? risk olas?l???n?n hesapland??? bir risk cetveli haz?rlad?. Cetvel, Sa?l?k Bakanl???’n?n deste?iyle 25 bine yak?n birinci basamak sa?l?k hizmeti veren doktora gönderilecek. Çal??man?n tan?t?m? için The Marmara Oteli’nde düzenlenen toplant?da konu?an Türk Nöroloji Derne?i’nden Doç. Dr. Göksel Bakaç, risk cetvelinde, sadece kalp krizi riskini de?il, inme ve geçici iskemik atak riskini de göz önünde bulundurduklar?n? belirterek, inmenin de bir damar hastal??? oldu?unu söyledi. Sa?l?k Ocaklar?’nda uygulanacak tansiyon ve kan testleri, ki?inin on y?l içinde kalp ve damar hastal?klar?na yakalanma riskini ortaya ç?karacak.


Al?nt?
 
Üst