Irak'tan defol PKK!

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Irak'tan defol PKK!

18 Ekim 2007 Per?embe 19:26
Ekli dosyayı görüntüle 88
Tezkere Irak'? fena korkuttu. Irak'tan PKK'ya en sert ç?k?? geldi: "Derhal Irak'? terket!"

Türkiye tezkereyi ç?kard?, Irak panikledi. Bugüne kadar terör örgütüne ses ç?karmayan Irak, ilk kez böylesi bir sert ç?k?? yapt?.

Irak D??i?ler Bakan? Ho?yer Zebari PKK'n?n ülkeyi terk etmesini istedi. Türkiye'nin hava operasyonuna ye?il ???k yakt?.

Zebari ?öyle konu?tu:

Irak D??i?leri Bakan? Ho?yar Zebari, "Resmi taleplerinin PKK terör örgütünün topraklar?ndan ç?kmas? oldu?unu ve bu örgütün daha fazla sorun getirmesini istemediklerini" söyledi.

Zebari, Reuters haber ajans?na verdi?i demeçte, "Bu örgütün, Irak
hükümetinin ya da kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin onay?yla topraklar?nda bulunmad???n?" ifade etti.

MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE

"Kesinlikle ve hiç ?üphesiz resmi talebimiz Irak topraklar?n? terk
etmeleridir. Zaten çekmekte oldu?umuz sorunlardan daha fazlas?n? getirmelerini istemiyoruz"
diyen Zebari, Irak'?n kuzeyinin istikrarl? bir bölge oldu?unu ve bu bölgenin istikrar?n? tehdit etmenin hiçbir partinin ya da taraf?n ç?kar?na olmad???n? söyledi.

Hükümetin terör örgütü PKK'ya ayr?lmas? için süre verip vermeyece?i sorusunu Zebari, "Mümkün olan en k?sa sürede" diye yan?tlad?.

TEZKERE IRAK'IN ENSES?NDE ASILI KILIÇ

TBMM'de tezkerenin kabul edilmesiyle ilgili olarak hükümetinin "rahats?z
oldu?unu"
belirten Zebari, "TBMM'nin bu karar?n?n, özellikle Türk ordusuna ba?ka bir ülkenin egemenli?ini ihlal etme yetkisini verece?inden, Irak-Türkiye ili?kilerine yard?mc? olmayaca??" ifadesini kulland?.

"Irak hükümeti bu tür bir karardan rahats?zd?r" diyen Zebari, "Bu izin,
Irak'?n ensesinde, birli?inde ve egemenli?inde as?l? bir k?l?çt?r ve biz bunu ciddiye al?yoruz"
diye konu?tu.


Al?nt?
 
Üst