Hangi ac? böyle yürek yakar

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Hangi ac? böyle yürek yakar

23 Ekim 2007 Sal? 15:06


?ehidimiz, o?lumuz topra?a veriliyor. Bursa a?l?yor, Türkiye a?l?yor...

Bursa bugün ?ehit verdi?i askerini, Samet Saraç'? u?urluyor.


Hayat onun için hiç de kolay olmam??t?.

Hayatta hep yaln?z kalm??t? Samet.

Annesi ve babas? 5 ya??ndayken bo?and?. Sonra bir aileye evlatl?k verildi babas? taraf?ndan.

Onlar da öldü sonra. Yaln?zl?k kaderiydi Samet'in.

20 ya??ndayken bir tesadüf eseri "öldü" bildi?i gerçek annesini buldu.

Hayat ona 15 y?l sonra gülüyordu nihayet.

"Kokuna doyamad?m anne" diyerek s???nd? anac???na

Ve iki ay sonra askere gitti.

Döndü?ünde annesiyle ayr? geçen y?llar?n ac?s?n? ç?karacakt?.

Dönmedi Samet.

Dönemedi...Ya Samet'in annesi Filiz Turan...

Evlad?n?n özlemiyle yand? 15 y?l.

Tam kavu?tum derken, ebedi ayr?l?k y?km??t? ya?l? kad?n??

Bu ac? habere dayanabililir mi güçsüz bedeni??imdi ayakta duram?yor ama a?lam?yor. "?çim ac?yor. Yine de o?luma söz verdim, a?lamayaca??m'' diyor.Yaln?zl?k çocuklu?unda Samet'in kaderi olmu?tu.

Ama ?imdi Samet'i tüm Bursa ba?r?na bas?yor.

?imdi Samet tüm Türkiye'nin çocu?u

Samet, karde?imiz, o?lumuz, abimiz oldun!

Gözün arkada kalmas?n!

Dualar?m?z seninle...
Al?nt?
 
Üst