Genelkurmay'dan aç?klama

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
“Çat??mada 12 ?ehit, 16 yaral? verilmi?tir”

21.10.2007 14:09
Ekli dosyayı görüntüle 155
??te hain sald?r? sonras? Genelkurmay Ba?kanl???'n?n internet sitesinde yay?nlanan aç?klama...


"21 Ekim 2007 günü saat 00.20 s?ralar?nda, Irak'?n kuzeyinden topraklar?m?za s?zan PKK terör örgütü mensuplar? taraf?ndan, Hakkari/Da?l?ca'da konu?lu Piyade Taburunun emniyet unsuru olan bir bölü?ümüze kalabal?k bir grupla üç ayr? bölgeden silahl? sald?r?da bulunulmu?tur.

Ç?kan çat??mada 12 ?ehit, 16 yaral? verilmi?tir.

Sald?r?ya an?nda misliyle kar??l?k verilmi?; teröristler, silahl? helikopterler taraf?ndan görerek, mevcut ate? destek vas?talar? ile görmeyerek ate? alt?na al?nm??t?r. ?u ana kadar 23 terörist etkisiz hale getirilmi?tir. Ayr?ca, olay bölgesinin güneyinde teröristlerle yeniden temas sa?lanm?? olup, çat??malar devam etmektedir.

Teröristlerin kaç?? istikametleri manevra birlikleriyle takip edilmektedir. Birliklerin harekat? ile koordineli olarak, 63 adet muhtemel hedef a??r silahlarla ate? alt?na al?nm??t?r.

Kamuoyu geli?melerden ayr?ca bilgilendirilecektir. Sayg? ile duyurulur. "

Al?nt?
 
Üst