Dünyada bir ilk: Kan? durduran Türk ilac?

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Türk bilim adamlar?, her türlü kanamay? birkaç dakika içinde durduracak bir ilaç geli?tirdi.

24.10.2007 09:01

?laç, ayr?ca Cumhuriyet tarihinde ilk kez Sa?l?k Bakanl???'ndan ruhsat alan yerli ürün oldu..


Her türlü kanamay? kapsül yaparak birkaç dakika içinde durduran maddeyi dünyada ilk kez Türk bilim adamlar? geli?tirdi. Kan kayb?ndan ölümleri durdurmas? hedeflenen ilaç, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Sa?l?k Bakanl???'ndan ruhsat alan yerli ürün oldu.

'KANAMA ANINDA DURDU'

?lac?n, kanamay? h?zla durduran etkisi Hacettepe T?p Fakültesi Hematoloji Bölümü taraf?ndan ara?t?r?larak kan?tland?. Her türlü kanama için üretimine ba?lanan ürün, ilk olarak Van Yüzüncü Y?l T?p Fakültesi'nde sünnet olan ve kanamas? 15 gün boyunca hiçbir ?ekilde durdurulamayan hemofili hastas? Hakan Yarg? için kullan?ld?. Hastan?n kanamas? hemen durduruldu. Stratejik olarak da büyük önemi bulunan ürün, özellikle s?n?r bölgesine ilk yard?m malzemesi olarak gönderiliyor. Klinik deneylerini yürüten Hacettepe Üniversitesi Hematoloji Bölümü Ö?retim Üyesi Prof. Dr. ?brahim Haznedaro?lu, "Bu ürün bugüne kadar kanama durdurma mekanizmas?yla ilgili bildi?imiz verileri alt üst etti. Kanama durdurma mekanizmas? tamamen farkl?. Her türlü kanamay? birkaç dakika içinde durdurabiliyor. Tüm dünyada kan kayb?ndan ölümleri bu sayede önlemeyi amaçl?yoruz" dedi.

BRITISH JOURNAL'DE

Çal??man?n, dünya literatürüne sunulmas? için dünyan?n en sayg?n bilim dergilerinden International British Journal'de yay?nlanmak üzere kabul edildi?i ö?renildi.

?lac?n tamam? bitkisel kar???m

P?ht?la?ma sorunu olan hastalar?n bile kanamalar?n? an?nda durdurabilen madde tamamen bitkisel kar???mlardan yap?l?yor.
Is?rgan otu, asma yapra??, havl?ca, meyan kökü ve kekik bile?iminden haz?rlan?yor. Cahit F?rat isimli bir ki?inin ailesinden kalma formülle yaralar? iyile?tirmek için kulland??? halk aras?ndaki tabiriyle kocakar? ilac? olan bu ürün, dünyada büyük yank? uyand?racak ilaç haline geldi.


Al?nt?
 
Üst