Dört dörtlük Kar??yaka!

kaankar

New member
Katılım
21 Eki 2007
Mesajlar
16
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Beko Basketbol Ligi'ne fla? bir ba?lang?ç yapan P?nar Kar??yaka, sahas?nda Darü??afaka'y? a??rlad?. Rakibini 6 say? farkla 92-86 ma?lup eden ?zmir ekibi, ligdeki 4. maç?ndan da galibiyetle ayr?larak, ba?ar?l? performans?n? sürdürdü.PINAR KAR?IYAKA: 92 - DARÜ??AFAKA: 86

Salon: Kar??yaka

Hakemler: Ufuk Akyüz x, Serhat Büker x, Sencer Y?lmaz x

P?nar Kar??yaka: Bar?? xx 7, Gary xxx 24, Quinton xxx 20, Marshall xxxx 26, Volkan xx 2, Berkay x 1, Erhan x 2, Can x, Gökber x, Valentin xxx 10

Darü??afaka: Melih xx 6, Vernan xx 7, Cline xxx 23, Brown xxx 19, Hakan xxx 13, Soner xx 6, Mesut x 5, Caner x 2, Kadir x, Bar?? Güney xx 5
1 periyot: 20-16
Devre: 42-37 (P?nar Kar??yaka lehine)
3. periyot: 62-55
Be? faulle ç?kanlar: 38.15 Quinton, 38.30 Gary (P?nar Kar??yaka), 39.54 Bar?? Güney (Darü??afaka)

Darü??afaka'n?n h?zl? oyunu ile ba?layan kar??la?man?n ilk dakikalar?, Brown'?n basketleriyle bu tak?m?n üstünlü?ü ile geçildi. Maçta k?sa sürede dengeyi sa?layan P?nar Kar??yaka, ABD'li oyuncular? Quinton, Garry ve Marshall'?n hücumdaki etkili oyunlar? ile 5. dakikay? 16-11 önde tamamlad?.

Darü??afaka, rakibinin basketlerine Brown ve Hakan ile cevap vermesine kar??n, ev sahibi tak?m fark? korumas?n? bildi periyotu 20-16 önde geçti.

?kinci periyotta oyuna h?zl? ba?layan taraf P?nar Kar??yaka oldu. Tak?mda oyun kurma görevini üstlenen Bar?? Ermi?, pota alt?nda Garry ve Quinton'a yapt??? asistlerle tak?m?n?n fark? açmas?n? sa?lad?. Kar??la?man?n 12. dakikas?ndan sonra iki tak?m?n kar??l?kl? basketleri ile süren devre, P?nar Kar??yaka'n?n 42-37 üstünlü?ü ile sona erdi.

Üçüncü periyotta Kar??yaka'n?n oyuna tutuk ba?lamas? ve art arda hücumlardan bo? dönmesinden yararlanan konuk tak?m, 23. dakikada fark? 5 say?ya indirdi: (50-45)

P?nar Kar??yaka, seyircisinin co?kulu deste?ini de arkas?n? alarak al?nan molalardan sonra bu periyodu da 62-55 önde geçmeyi ba?ard?. Maç?n son bölümü, iki tak?m?n basketleriyle ba?lad?. 36. dakikas? 77-69 P?nar Kar??yaka'n?n üstünlü?ü ile geçilen bu bölümde, Darü??afaka, Brown ve Hakan'?n basketleriyle maçtan kopmamaya çal??t?. Maç?n 38. dakikas?nda P?nar Kar??yaka'dan önce Quinton, ard?ndan da Gary'nin oyun d??? kalmas?ndan yararlanan Darü??afaka, son bir dakikada fark? önce 5 say?ya (86-81), hemen ard?ndan da Hakan'?n att??? üçlükle 2 say?ya indirdi. Maç?n bitimine 8 saniye kala Darü??afaka'dan Hakan'a çal?nan kasti faul, maçta k?sa süreli gerginli?e yol açt?. Serbest at??lar? say?ya çeviren P?nar Kar??yaka, maç? 92-86 önde tamamlayarak, ligde ç?kt??? 4. maçtan da galibiyetle ayr?ld?.

MAÇTAN NOTLAR
Maç öncesi P?nar Kar??yaka, salona ''?ehitler Ölmez Vatan Bölünmez'' yaz?l? pankartla ç?kt?. Oyuncular, maç öncesi ?s?nma hareketlerini, terör sald?r?lar?n? protesto etmek için siyah e?ofmanlar?yla yapt?. Kar??yaka Salonu'nun tüm kö?elerinin Atatürk posterli Türk bayraklar?yla donat?ld??? maçta, tribünler Kar??yakal? taraftarlarca t?kl?m t?kl?m dolduruldu.

Öte yandan, maç?n ikinci periyodunun sonlar?nda verilen hakem kararlar?, P?nar Kar??yaka taraftar?nca uzun süre ?sl?kla protesto edildi.
 
Üst