D?kkat

  • Konbuyu başlatan baloota
  • Başlangıç tarihi
B

baloota

Guest
D?KKAT, D?KKAT ÇOK ÖNEML?!> > MSN'DE "

gturgut@hotmail diye bir adres seni listesine eklerse, kabul etme. Yeni
bir virüs> > dola??yor ve senin listendeki biri de bunu eklerse sen de
virüs kapars?n. O yüzden listendeki herkese haber ver. gt;@ rht.com
rht.com/[/url] uzant?l? biri msn'e eklerse bunu da kabul etme. Türk
hackerler ruslara sava? açt? Ruslarda Türkiye`yi Mail
bombard?man?na tutuyor bu virüs ile. Listendeki herkese söyle çünkü
onlar ekleyince sana da virüs bula??yor ve çok tehlikeli. anti virüsler
bile i?e yaram?yor. Virüs girince animasyon gibi bir iki saniye
çal???yor sonra hard diskindeki her ?ey siliniyor, veri i?lemez hale
geliyor. ;E?er; birisi s?z? cep telefonunuzdan arayarak "ESAT" veya
ERICAL'' adl? bir firmadan arad???n?, telefonunuzu kontrol etmek zorunda
oldu?unu ve bunun için " 9090" ? araman?z? söylerse telefonunuzu derhal
kapat?n ve söylenen numaray? aramay?n. Söz konusu numaray? çevirmeniz,
kars?daki bu sahs?n sizin bütün kimlik bilgilerinize ula?mas?n? ve
yapaca?? tüm telefon görü?melerini sizin hesab?n?za geçirmesini
sa?layacakt?r! [ lütfen, güç durumda kalmamalar? için, bu notu yakin
dostlar?n?za da ula?t?rarak onlar? da bilgilendirin.]


al?nt?d?r
 
Üst