Beyaz Saray'dan tam destek

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Bush, Gül'ü ve Maliki'yi arad?...

23.10.2007 00:23
Ekli dosyayı görüntüle 218
AFP'den gelen bilgilere göre, Amerika Ba?kan? George Bush, Cumhurba?kan? Gül'ü ve Irak Ba?bakan? Maliki'yi arayarak s?n?r ötesi operasyonda Beyaz Saray'?n tam deste?ini iletti...


Öte yandan Beyaz Saray sözcüsü Tony Fratto, terör örgütü PKK'n?n eylemlerinin sona erdi?ini görmek istediklerini ve bu çerçevede Türk ve Irakl? yetkililerle sürekli ileti?im içinde olduklar?n? kaydetti.

Fratto, ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice ve ABD Savunma Bakan? Robert Gates'in yan?s?ra, ABD'nin Ba?dat ve Ankara'daki büyükelçilerinin, Türkiye'nin s?n?r ötesi operasyon ihtimaline kar?? sürekli temasta olduklar?n? da söyledi.

Düzenledi?i bas?n toplant?s?nda sorular? yan?tlayan Fratto, ABD Ba?kan? George W. Bush'un, bu konuda telefon konu?mas? yapma f?rsat? bulup bulmad???n? bilmedi?ini kaydetti.

Tony Fratto, ''Ancak Bush, bütün geli?meleri yak?ndan takip ediyor. Rice ve di?er yönetim yetkilileriyle ileti?im içinde'' dedi.

S?n?r ötesi operasyon yap?lmayaca??na dair Türkiye'den bir güvence al?n?p al?nmad??? sorusuna kar??l?k Fratto, Rice'?n, Türk yetkililerle telefon konu?malar?nda, itidal telkin etti?ini ifade etmekle yetindi...

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Gordon Johndroe, Bush'un, telefon görü?mesinde, "PKK'li teröristler taraf?ndan Türk askerlerine ve sivillerine kar?? düzenlenen son sald?r?lardan duydu?u derin üzüntüyü ifade etti?ini" bildirdi. Sözcü Johndroe, "Ba?kan Bush, Kuzey Irak'tan sald?r?lar düzenleyen PKK teröristlerine kar?? sava?ta Türkiye ve Irak ile birlikte çal??ma yönündeki kararl?l???n? yeniden dile getirdi" dedi. Johndroe, "Ba?kan Bush, Cumhurba?kan? Abdullah Gül'e Irakl?lardan PKK'ya kar?? eyleme geçmelerini istemeyi sürdürece?ini anlatt?" diye konu?tu.

Sözcü, ayr?ca, Ba?kan Bush'un, Cumhurba?kan? Gül'e ABD Temsilciler Meclisi'nde bekleyen 1915 olaylar?na ili?kin tasar?ya da kar?? oldu?unu yeniden söyledi?ini belirtti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Gordon Johndroe, Ba?kan Bush'un Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki ile de bir görü?me yapt???n? söyledi.

Sözcü, görüntülü görü?me yapan Bush ve Maliki'nin terör örgütü PKK'n?n, terörist sald?r?lar düzenlemek veya planlamakta Irak topraklar?n?n herhangi bir bölümünü kullanmas?n?n engellenmesi amac?yla Türk hükümeti ile i?birli?i içinde çal??mak konusunda görü? birli?ine vard?klar?n? belirtti.

A.A.

Al?nt?
 
Üst