BBC ve CNN'in PKK tan?m?

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
BBC ve CNN'in PKK tan?m?

21 Ekim 2007 Pazar 14:50
Ekli dosyayı görüntüle 157
BBC'in daha önceki PKK tan?m? ?a??rtm??t?. ?imdiki sald?r?da O'na CNN'de eklendi.

?ngiliz yay?n kurulu?u, BBC, Hakkari'de ya?anan terör sald?r?s?nda çok say?da askerin ?ehit oldu?unu duyurdu.

BBC, Türk askerlerinin Irak s?n?r?na yak?n Hakkari ilinde PKK’n?n kurdu?u pusuda ?ehit edildi?ini duyurdu. BBC ?unlar? söyledi:

“Sald?r?, Türk Parlamentosu’nun askerlere, asileri kovalamak için Irak’a s?n?r ötesi operasyonu düzenlemeye izin vermesinden sonra ilk sald?r?d?r” dedi.

Tezkereye ili?kin oylaman?n, 30’ya yak?n asker ve sivilin öldürüldü?ü sald?r?lar?n arkas?nda gerçekle?ti?ine dikkat çeken BBC, Kuzey Irak’?n s?n?ra yak?n bölgesinde 3 bin kadar “PKK sava?ç?s?”n?n üslendi?i san?ld???n? da kaydetti.

BBC, “Hükümet, Irak’tan kaynaklanan Kürt ayr?l?kç? sald?r?lar?na kar?? bir ?eyler yapmas? için kamuoyunun ve askerlerin bask?lar?n alt?nda” yorumunu yapt?.

CNN DE 'KÜRT ?SYANCILAR' DED?

BBC'nin yapt??? tan?m?n bir benzerini CNN International de yapt?. CNN 'Kürt isyanc?lar' ifadesini kulland?.

Dünyadan son dakika haberleri ku?a??nda alt yaz? olarak geçen haber izleyenleri ?a??rtt?. Haberde 'Kürt isyanc?lar, 16 Türk askerini öldürdü' denildi.


Al?nt?
 
Üst