Barzani PKK'y? savundu

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
Barzani PKK'y? savundu

21 Ekim 2007 Pazar 14:53
Ekli dosyayı görüntüle 158
Barzani, yine tahrik etti. "PKK liderleri teslim edilmeyecek" dedi ve...

Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani ile Kuzey Irak'taki özerk yönetimin ba?kan? Mesud Barzani ?u s?ralarda Selahaddin kentinde biraraya geldi.
Talabani ve Barzani, toplant? öncesinde yapt?klar? aç?klamada, Hakkari'deki sald?r?n?n ard?ndan Türkiye'nin bir operasyon yapmas?ndan endi?e duyduklar?n? ifade ettiler.

Talabani PKK'ya silah b?rak ça??r?s? yapt?. Talabani 'Türkiye'ye de dirayetli olmas?n? ümit ediyoruz." dedi.

Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani ile yapt??? toplant?dan ç?karken konu?an Mesut Barzani, Türkiye'yi tahrik eden aç?klamalara devam etti.

PKK L?DERLER?N?N TESL?M? HAYAL

Barzani, "PKK liderlerinin Türkiye teslim edilmesi gerçekle?meyecek bir hayaldir" dedi.

Türkiye'nin PKK'ya bar??ç?l bir plan sunmas? gerekti?ini belirten Barzani, "E?er PKK bu çözüme kar??l?k vermezse o zaman bizim gözümüzde terör örgütü olur" diye konu?tu.

ÜLKEM?Z? SAVUNURUZ

?ki taraf aras?nda çat??ma olursa buna kar??mayacaklar?n? vurgulayan Barzani, Kürt unsurlar?na yönelik bir sald?r? olursa kendilerini savunacaklar? aç?klamas?n? da tekrar etti.

Al?nt?
 
Üst