AB'den yan?n?zday?z mesaj?

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
AB'den yan?n?zday?z mesaj?

24 Ekim 2007 Çar?amba 12:09

Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye destek ç?kt?. PKK k?nand?. Mesajlar ?öyle:

Avrupa Birli?inin üst düzey yetkilileri, bugün yapt?klar? aç?klamalarda PKK'n?n son sald?r?lar?n? bir kez daha k?narken, Türkiye'ye terörle mücadelede dayan??ma mesaj? gönderdi.

TÜRK HALKINA DAYANI?MA MESAJI

Avrupa Parlamentosundaki Türkiye tart??mas?ndan önce konu?an AB dönem ba?kan? Portekiz'in Avrupa ??lerinden Sorumlu Bakan? Lobo Antunes, "Terör örgütünün son sald?r?lar?n? k?n?yoruz ve Türk halk?na tam dayan??ma mesaj? gönderiyoruz" dedi.

TÜRK?YE'Y? ANLIYORUZ

AB Komisyonunun geni?lemeden sorumlu üyesi Olli Rehn de PKK'n?n son terör sald?rlar?n? k?nad?klar? belirtti ve "Türkiye'nin, halk?n?n güvenli?ini koruma ihtiyac?n? anl?yoruz" ifadesini kulland?.

Olli Rehn, Türkiye ve Irak yetkililerinin s?n?r güvenli?i sorununu diyalog yoluyla çözmelerini ümit ettiklerini söyledi.

Avrupa Parlamentosu genel kurulu, ö?le saatlerinde Hollandal? parlamenter Ria Oomen-Ruijten taraf?ndan kaleme al?nan raporu oylayacak.

AB SÖZLER?N? TUTSUN

Avrupa Birli?i Komisyonunun geni?lemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, "AB'ye üyelik hedefinin Türkiye'deki reformlar?n gerçekle?mesi konusunda anahtar rol oynad???" hat?rlat?rken, "AB'nin de Türkiye verdi?i sözleri mutlaka yerine getirmesi gerekti?ini" söyledi.

PKK KÜRTLERE ZARAR VER?YOR

Avrupa Parlamentosu ile TBMM aras?nda köprü vazifesi gören Karma Parlamento Komisyonunun (KPK) Ba?kan? Joost Lagendick, PKK terörünün Türkiye'de Kürt vatanda?lara da zarar verdi?ini söyledi. Avrupa Parlamentosundaki Türkiye tart??mas?nda söz alan Lagendick, "PKK terörünün Türkiye'de bar?? içinde ya?amak isteyen herkese ve reform sürecine zarar verdi?ini" söyledi.

Kaynak: A.A.

Al?nt?
 
Üst