198 ki?ilik s?n?f!

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
198 ki?ilik s?n?f!

14 Ekim 2007 Pazar 11:02
Ekli dosyayı görüntüle 64
Böyle e?itim olur mu? S?ralarda 4 ki?i oturuyor ve okulda lavabo yok!


Bitlis’in Güroymak ?lçesi’ne ba?l? Güzelli Köyü’nde, 198 ilkö?retim ö?rencisi tek s?n?fta ders görüyor. Ö?retmen olmad??? için bir s?n?fa s??maya çal??an ö?renciler lavabo s?k?nt?s? da çekiyor. Okulun bir lavabosu yok. Dersliklerin de camlar? k?r?k. Ö?renciler bu okulda e?itim görmeye çal???yor.

Güzelli köyü Muhtar? R?zvan Aysal; “Okulda ciddi s?n?f s?k?nt?s? ya?an?yor. Köyün tüm ö?rencileri tek s?n?fta e?itim görüyor. Asl?nda okulda iki s?n?f var. Bu s?n?flar da birbirine çok uzak.

2 derslikli okulda ö?retmen s?k?nt?s? da çekiyoruz. Ö?retmen olmad??? için tek s?n?f kullan?l?yor. Ço?u zaman bir s?rada 4 ö?renci oturuyor. Ö?retmen olmad??? için 2 s?n?f?n tüm ö?rencileri ayn? anda ders görüyor. Okulun camlar? k?r?k. Çevre düzenlemesi yap?lmad??? için, s?n?f?n içi çamurdan geçilmiyor. Çocuklar?m?z çok kötü ?artlarda e?itim al?yor.”

Okulda tuvalet ve lavabo bulunmad???n? söyleyen Aysal, çocuklar?n tuvalet ihtiyac? için ya evlerine gitmek zorunda kald?klar?n? ya da bu ihtiyaçlar?n? uygun olmayan ko?ullar alt?nda yerine getirdiklerini ifade etti.

ak?am

Al?nt?
 
Üst