10 bin ö?retmen atan?yor!

HaldunS

New member
Katılım
12 Eki 2007
Mesajlar
162
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Eski?ehir
10 bin ö?retmen atan?yor!

18 Ekim 2007 Per?embe 00:14
Ekli dosyayı görüntüle 77
24 Kas?m'da 10 bin sözle?meli ö?retmen atanacak.

Al?nan bilgiye göre, MEB ö?retmen ihtiyac?n? kar??lamak amac?yla 2007y?l? için bakanl??a ayr?lan 40 bin ö?retmen kadrosu için 10 binsözle?meli ö?retmen almay? planl?yor.

24 Kas?m Ö?retmenler Günü'nde yap?lmas? hedeflenen atamalar için ö?retmen adaylar?ndan internet üzerinden ba?vuru al?nacak. En fazla s?n?f ö?retmenli?i bran??ndan ö?retmen atanacak.

Ba?vuru takvimi daha sonra ilan edilecek. Ba?vurular de?erlendirildikten sonra atamalar MEB Ba?ö?retmen Salonu'nda bilgisayar kuras?yla gerçekle?tirilecek. Törene, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n da kat?lmas? bekleniyor.

Bakanl?k, 2007 y?l? için kendisine ayr?lan 40 bin ö?retmen kadrosunun,10 binini kadrolu ö?retmen olarak ?ubat ay? içinde, 10 bini sözle?meli,10 bini kadrolu olmak üzere 20 bin ö?retmeni ise a?ustos ay?nda atam??t?.

Al?nt?
 
Üst